برگزاری کارگاه :آشنائی با مواد مخدر و راههای پیشگیری از اعتیاد
زمان: پنجشنبه 4 آبان 1396
مكان:
درتارخ سوم آبان 96 گارگاه آشنائی با مواد مخدر و راههای  پیشگیری از اعتیاد به همت انجمن  علمی  دانشجوئی  حقوق و با حضور  جناب سروان  حبشی  رئیس  پلیس  مبارزه با مواد مخدر شهرستان  شاهین شهر و میمه در دانشگاه برگزار شد دراین کارگاه  دانشجویان  با انواع  مواد مخدر همچنین  نحوه پیشگیری از  اعتیاد آشنا شدند
 
امتیاز دهی