تعطیلات تابستانه دانشگاه پیام نور به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان می رساند دانشگاه از تاریخ ۲۲تیرماه تا ۱۲ مردادماه۹۸ تعطیل می باشد.
 
امتیاز دهی