نتایج نهایی انتخاب رشته پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي سال 1398 دانشگاه پیام نور اعلام شد. http://result2.sanjesh.org/RSSar/RSSar98WE/
 
امتیاز دهی