تاریخچه شهر گز و رشته های فعال کارشناسی تاریخچه مختصری از شهر گز 
شهر تاریخی گز در دشت نسبتاً مسطحی قرار گرفته که فاقد عوارض طبیعی مــــی باشد. این شهر به فاصله 12 کیلومتری شمال اصفهان و کنار اتوبان جدید اصفــهان - تهران واقع شده است . از نظر تقسیمات کشوری جزء شهرستان شاهین شهرو میــــمه از استان اصفهان می باشد. طول شرقی شهر گز از نصف النهار گرینویچ 51 درجـه و 39 دقیقه و 30ثانیه و عرض شمالی آن از خط استوا 32 درجه و38 دقـــــیقه و 30 ثانیه است . ارتفاع این شهر نسبت به سطح دریا در حدود 1500 متر و جمعــــیت آن حدود 30هزار نفر می باشد . از نظـــر آب و هوایی و اقلیم شناسی جزء ناحـــیه نیمه بیابانی خفیف به شمار میرود. اقتصاد این شهر از دیر باز بر پایه  صنعت ساختمانی و شهرک نمایشگاهی  و زراعـت بوده و هم اینک وجود قنوات متعدد(خشکیده) در این شهر حاکی از ســـابقه طولانــــی حــــرفه کشاورزی می باشد.

رشته های فعال دانشگاه پیام نور گز :دانشگاه پیام نور اولین بار درسال 1386 پذیرش دانشجو داشته و درحال حاضر دانشجویان  در رشته های  مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی ،حقوق ، روانشناسی  ، مشاوره  درمقطع کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند 
 
امتیاز دهی